शिक्षा

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

एक्सचेंज2369401 से 2369410
कुलपति2307209, 2368339, 2368938, 2307220
कुलसचिव9415224054, 2307222, 2368558
परीक्षा नियंत्रक9415336703, 2307255, 2638466
चीफ प्रॉक्टर9839335199, 2369134
सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी9415328399, 2369808, 6701911
नियंत्रण कक्ष2309442, 2369242
छात्र अधिष्ठाता9453040923, 94150785111, 2360943
निदेशक प्रौद्योगिकी संस्थान9838772196, 2307000, 2368427
निदेशक चिकित्सा विज्ञान संस्थान9839080939, 2367568, 2309450
निदेशक कृषि विज्ञान संस्थान9451526933, 2368993, 2366026
निदेशक आईईएसईडी6701662, 2575671
प्राचार्य महिला महाविद्यालय9839240424, 2367927, 6701178
लाइब्रेरियन9415293976, 6701008, 2366773
महासचिव स्पोर्ट्स बोर्ड9415618909, 6702002, 2367660
भारत कला भवन2307621

सर सुन्दरलाल अस्पताल

 

नियंत्रण कक्ष2307059
चिकित्सा अधीक्षक9415336707
मुख्य चिकित्सा अधिकारी9839056722
रोगी जानकारी कक्ष2309402

 

सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय

कुलपति2204089,2204213
प्रति कुलपति9415611683
कुलसचिव9451528794
विनयाधिकारी9450179343
विशेषाधिकारी(परीक्षा)9452213355
निदेशक, प्रकाशन9415620361
जनसम्पर्क अधिकारी8004042840, 9984848058

 

केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय

कुलपति2258542
कुलसचिव2585148
शांत रक्षित ग्रन्थालय2586515
महाबोधि सोसाइटी2595955

 

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ

कुलपति2225472,2223160
कुलसचिव2222689
चीफ प्राक्टर2220714
वित्त अधिकारी2223369
प्रभारी जनसम्पर्क अधिकारी9452585202

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *